Umowy w ubezpieczeniach majątkowych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Umowy w ubezpieczeniach majątkowych

Program szkolenia

1. Prawa i obowiązki stron w trakcie wykonywania umowy ubezpieczenia, wynikające z przepisów prawa

2. Stosowanie postanowień umowy ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków stron

3. Swoboda kształtowania klauzul w umowie ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków stron

4. Weryfikacja wykonania obowiązków umownych przez strony

5. Wykładnia klauzul umownych ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela

  • ograniczenia przedmiotu i zakresu ubezpieczenia a sankcje za niewykonanie obowiązków umownych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY